เกี่ยวกับเรา

    บริษัท ญาดาเมดิคอล จำกัด ได้มีการดำเนินงานและประกอบกิจการมาแล้วกว่า 20 ปี ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2543 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เอส.ที.ดี อินดัสตรีส์ จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 จึงได้มีการขยายกิจการและสร้างโรงงานขึ้นโดยมี ขนาด 10 ไร่ ในพื้นที่อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นที่ตั้งในปัจจุบัน และได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอส.ที.ดี.สตีลดรัมส์ พร้อมทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยเป็นการประกอบกิจการแปรรูปและผลิตถังเหล็กปรับสภาพพร้อมใช้ 200 ลิตร ที่ใช้ในวงการอุตสาหกรรมส่งออกและแปรรูปน้ำสัปปะรดเข้มข้น รวมไปถึงว่าน และผลิตภัณฑ์อื่นที่ใช้ถังเหล็กปรับสภาพเป็นบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก ถัดมาในปี พ.ศ.2557 คุณสุธี ศรขจรจิต และ ดร.สมหวัง ศรขจรจิต ประธานและรองประธานบริษัท ได้มองเห็นโอกาสและศักยาภาพในการประกอบธุรกิจ โดยมีผลต่อเนื่องจากประเทศกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงได้ริเริ่มขยายกิจการเข้าสู่ธุรกิจผลิตและนำเข้าอปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย และได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจเป็น บริษัท ญาดาเมดิคอล จำกัด และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 7.5 ล้านบาท พร้อมทั้งปรับปรุงและขยายคลังสินค้าเดิมให้มีพื้นที่มากขึ้น นอกจากนั้น บริษัท ญาดาเมดิคอล จำกัด ยังได้เพิ่มระบบ Logistic เพื่อใช้ในการขนส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าด้วยรถขนส่งบริษัท เพื่อรองรับกับกิจการที่มีการเติบโตสูงขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า บริษัท ญากาเมดิคอล จำกัด ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการผลิตและจัดจำหน่ายในอนาคตอย่างเต็มที่ ดังวิสัยทัศน์ของบริษัทที่กำหนดไว้ว่า "พัฒนาการผลิตและคัดสรรค์อุปกรณ์การแพทย์ที่มีคุณภาพในราคาที่ไม่แพง และครอบคุมทุกกลุ่มเป้าหมาย"

Powered by MakeWebEasy.com